Agressie

Binnen de corporatiesector wordt circa 45 procent van de werknemers regelmatig geconfronteerd met agressie of geweld.

Als lid van het managementteam, P&O'er, HRM'er of arbo-coördinator vind je onder organisatie meer informatie over de aanpak van agressie op organisatieniveau.

Een richtlijn en stappenplan vind je onder 'Agressie: hoe pak je het aan?'

De zelfinspectietool van het ministerie van SZW helpt bij het inventariseren van (nog) te treffen maatregelen.

Agressie is niet acceptabel. Denk dus niet ‘het hoort nou eenmaal bij mijn job’ maar meld het op je werk.

Medewerkers in de corporatiesector vinden onder individueel informatie over de aanpak van agressie op individueel niveau. Hoe reageer je op agressie en wat doe je na een agressie-incident? Heb je lichamelijke of psychische klachten als gevolg van agressie, dan is individuele coaching een mogelijkheid om iets aan die klachten te doen.