Agressie

 

Binnen de corporatiesector wordt ca. 45% van de werknemers regelmatig geconfronteerd met agressie of geweld.

Als lid van het managementteam, P&O-er, HRM-er of arbo-coordinator vindt u onder organisatie meer informatie over de aanpak van agressie op organisatieniveau.

Een richtlijn en stappenplan vindt u onder 'Agressie: hoe pak je het aan?'

De Checklist Agressie helpt bij het inventarisen van (nog) te treffen maatregelen inzake agressiepreventie.

 

Agressie is NIET acceptabel. Denk dus niet ‘het hoort nou eenmaal bij mijn job’ maar meld het op je werk.

Medewerkers in de corporatiesector vinden onder individueel informatie over de aanpak van agressie op individueel niveau. Hoe reageer je op agressie en wat doe je na een agressie-incident? Heb je lichamelijke of psychische klachten als gevolg van agressie, dan is individuele coaching een mogelijkheid om iets aan die klachten te doen.