Agressie: Hoe pak je het aan?

 

Op deze Portal vindt u een volledige 'Toolkit' voor de aanpak van agressie in uw corporatie. Maar hoe gaat u daarmee aan de slag?

 

Het Stappenplan Aanpak Agressie biedt structuur voor een projectmatige aanpak van agressie binnen uw organisatie.

 

Op de site van de Inspectie SZW vindt u een handige zelfinspectietool, gebaseerd op elf maatregelen die een werkgever volgens de overheid moet nemen om zijn werknemers tegen agressie te beschermen. De tool bevat toelichtingen en resulteert waar nodig in actiepunten.

 

In de lijst van hulpmiddelen op deze site vindt u vervolgens de nodige voorbeelden om deze actiepunten uit te voeren.

 

Lees hier meer over een praktijkvoorbeeld van een project dat werd uitgevoerd tijdens de pilot 'Aanpak Agressie en Werkdruk'.