Check de knelpunten

Als uit de Signaleringsscan blijkt dat de aanpak van werkdruk aandacht behoeft, dan is de Checklist Werkdruk een praktisch middel om werkdrukknelpunten helder te krijgen. Na invulling van deze interactieve vragenlijst kun je direct de resultaten opvragen en krijg je een overzicht met knelpunten, mogelijke verklaringen voor de knelpunten en daaraan gekoppelde maatregelen. De invulling van deze vragenlijst kan het beste plaatsvinden naar aanleiding van een dialoog met de betreffende medewerkers.

 

Voor een verdiepend vragenlijstonderzoek dat voldoet aan de validiteits- en betrouwbaarheidscriteria van de Inspectie SZW kun je de VBBA (Vragenlijst voor de Beleving en Beoordeling van Arbeid) van SKB inzetten. SKB heeft een refentiebestand van woningcorporaties, zodat benchmarking mogelijk is. Voor vragen over de VBBA kun je mailen naar projecten@skb.nl.

 

Het Stappenplan Aanpak Werkdruk is een goede leidraad voor een pragmatische aanpak van werkdruk binnen je organisatie. Lees hier meer over een praktijkvoorbeeld van een project dat werd uitgevoerd tijdens de pilot 'Aanpak Agressie en Werkdruk'.