Het belang van veilig en gezond werken

"Arbobeleid gaat over veilig en gezond werken. Daar hebben werkgevers en werknemers belang bij."

Arbobeleid is gericht op de arbeidsomstandigheden binnen een organisatie. Het bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, beperkt de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte. Een bedrijf is volgens de Arbowet verplicht ervoor te zorgen dat de medewerkers veilig en gezond kunnen werken en moet hierover afspraken maken met de medewerkers. De mate van bescherming die het bedrijf de medewerkers moet bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

 

De verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden ligt primair bij de werkgever. Die is verantwoordelijk voor het naleven van de Arbowet. Maar ook werknemers hebben de taak om veilig en gezond werken te bevorderen. Dit betekent dat zij actief moeten meedenken en meewerken om de werkplek veilig, gezond en prettig te houden. Verder geeft de wet hen aanwijzingen, zoals het verplicht gebruikmaken van beschermende middelen en het volgen van instructies en trainingen.

Wat is er nodig voor een goed arbobeleid?

  • Dat taken en verantwoordelijkheden zijn omschreven van degenen die – binnen of buiten de corporatie – betrokken zijn bij het arbobeleid.
  • Dat bekend is uit welke bouwstenen zo'n arbobeleid moet bestaan.
  • Dat het beleid, waarmee de hoofddoelstelling voor gezonde arbeidsomstandigheden wordt verwezenlijkt, beschreven is in een beleidsplan, samen met de daaruit voortvloeiende taken voor de komende vijf jaar.