Inspraak

Inspraak is een belangrijke hulpbron bij het voorkomen en aanpakken van werkdruk. Medewerkers die gehoord worden en de ervaring hebben dat hun mening telt, ervaren minder werkdruk en hebben meer werkplezier en minder stressklachten. Besluiten krijgen meer draagvlak en veroorzaken minder weerstand. Met name millennials (geboren tussen 1985 en 2000) hebben veel baat bij inspraak voor een positieve werkbeleving. Inspraak is natuurlijk niet hetzelfde als besluitvorming; het houdt in dat de mening van medewerkers meeweegt in de besluitvorming. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij bijvoorbeeld de leidinggevende; uitleg van de afwegingen maakt het doorvoeren soepeler. Vaak leidt inspraak ook tot een praktische aanvulling van ideeën.

 

Bij elke maatregel is een suggestie gedaan op welk niveau de maatregel kan worden ingezet:

MW = medewerker

MG = management

AL = afdelingsleiding.

 

Uiteraard is de opsomming van maatregelen niet uitputtend. Wellicht zie je zelf extra mogelijke maatregelen of aanpassingen van genoemde maatregelen aan de eigen situatie. Vaak leidt overleg met de betrokken medewerkers ook tot creatieve aanvulling van de mogelijkheden.