Stappenplan aanpak werkdruk

Een leidraad in 14 stappen, bestemd voor managers, P&O'ers en preventiemedewerkers die werkdruk projectmatig en organisatiegericht willen aanpakken. Dit stappenplan, gebaseerd op ervaringen tijdens 13 pilotprojecten, neemt je bij de hand zodat alle fasen stuk voor stuk worden doorlopen. De 14 stappen zijn een leidraad; uiteraard kun je deze vertalen naar jouw eigen praktijk. De aanpak is toepasbaar op zowel de organisatie als geheel als op onderdelen van de organisatie.

Belangrijk
Van groot belang is dat er niet alleen aandacht wordt besteed aan een zorgvuldige start van het project, maar dat het óók wordt afgemaakt, tot aan de laatste stap. De ervaring heeft geleerd dat dit binnen corporatiebranche een uitdaging vormt. Er wordt enthousiast aan projecten begonnen, maar een deel strandt onderweg. Dit is niet alleen verspilling van tijd en energie, maar werkt ook demotiverend voor alle werknemers die verwachtingsvol uitkijken naar het resultaat. Een voortvarende aanpak bij de stappen 8, 10, 11 en communicatie naar de rest van de organisatie blijkt uitkomst te bieden bij dit probleem.

Heb je vragen of wil je een externe adviseur inschakelen, neem dan contact op met info@flowarboportal.nl of bel 0183-35 41 29.