Taakduidelijkheid

Taakonduidelijkheid ontstaat als afspraken niet (meer) helder zijn, niet zijn vastgelegd of doordat men onvoldoende inzicht heeft in elkaars werk, zodat collega’s van elkaar niet bewust zijn van wat de ander nodig heeft om de eigen taken goed uit te kunnen voeren. Soms is het ook een kwestie van onenigheid over het oppakken van incidentele afwijkende taken, of irritatie over collega’s die dit onvoldoende doen. Elke vorm van onduidelijkheid of onenigheid over uit te voeren taken kan het werkplezier en de energie tijdens een werkdag - en daarmee de prestaties - verminderen. In onderstaand overzicht vind je een aantal mogelijke maatregelen om dit te verhelpen.

 

Bij elke maatregel is een suggestie gedaan op welk niveau de maatregel kan worden ingezet:

MW = medewerker

MG = management

AL = afdelingsleiding.

 

Uiteraard is de opsomming van maatregelen niet uitputtend. Wellicht zie je zelf extra mogelijke maatregelen, of aanpassingen van genoemde maatregelen aan de eigen situatie. Vaak leidt overleg met de betrokken medewerkers ook tot creatieve aanvulling van de mogelijkheden.