Werkhoeveelheid

Als medewerkers ervaren dat zij doorgaans onvoldoende tijd hebben om het werk af te krijgen, kunnen daar veel verschillende onderliggende oorzaken aan ten grondslag liggen. In onderstaand overzicht vind je de belangrijkste, met bijbehorende mogelijke maatregelen.

 

Vaststellen welke onderliggende oorzaken voor een beleefde hoge werkhoeveelheid spelen bij een bedrijfsonderdeel kan het best plaatsvinden met (een afvaardiging van) de medewerkers zelf:

Praktijkvoorbeeld

"In een bijeenkomst hebben we met het hele team alle mogelijke onderliggende oorzaken van het knelpunt 'werkhoeveelheid’ geïnventariseerd en op een flap gezet. Daarna mocht iedereen vijf turfjes verdelen over deze oorzaken, om aan te geven waar zij zelf het meest last van hadden; om de zwaarte aan te geven mochten meerdere (maximaal drie) turfjes bij één oorzaak gezet worden. Dit gebeurde op een omgekeerde flapover, zodat we anoniem konden stemmen. Toen de flapover werd teruggedraaid, was gelijk duidelijk welke twee knelpunten onze werkhoeveelheid vooral verhoogden. Hier hebben we toen samen oplossingen voor bedacht."

 

Bij elke maatregel is een suggestie gedaan op welk niveau de maatregel kan worden ingezet:

MW = medewerker

MG = management

AL = afdelingsleiding.

 

Uiteraard is de opsomming van maatregelen niet uitputtend. Wellicht zie je zelf extra mogelijke maatregelen, of aanpassingen van genoemde maatregelen aan de eigen situatie. Vaak leidt overleg met de betrokken medewerkers ook tot creatieve aanvulling van de mogelijkheden.