Test jezelf

Pleeg je roofbouw?

Klik 'ja' of 'nee' aan achter de volgende vragen:

Als ik 's morgens opsta, voel ik me uitgerust.
Ik zie op tegen dingen waar ik vroeger plezier in had.
Ik voel me moe en lusteloos.
Ik heb problemen met slapen.
Ik loop steeds met 'dingen die nog moeten' in mijn hoofd.
Ik kwakkel meer / ben vaker ziek dan vroeger.
Ik kan me goed concentreren.
's Avonds heb ik nog genoeg energie voor mijn
hobby's, sociale contacten of sport.
Ik ben vergeetachtig.
Ik vind het makkelijk om me te ontspannen.
Resultaat:
Je moet alle vragen beantwoorden voor het resultaat kan worden berekend.