Checklist Werkdruk

Deze Checklist brengt mogelijke oorzaken van psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en werkstress) van je medewerkers in beeld. De stellingen in de lijst bestrijken een breed gebied. Immers, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en werkstress) kan worden veroorzaakt door een veelheid aan factoren.

 

Met behulp van de Checklist Werkdruk onderzoek je welke bronnen van werkdruk aangepakt dienen te worden. De uitkomst geeft richting voor je aanpak. Je kunt de Checklist invullen voor je team of afdeling, maar ook voor de organisatie als geheel. Randvoorwaarde voor het invullen: laat de Checklist door meerdere leden van de organisatie invullen (teamleider, HR medewerker, directie en dergelijke), ervan uitgaande dat de invullers goed zicht hebben op wat er speelt.

Na het invullen van de Checklist kun je de resultaten opvragen door op de button 'Bekijk resultaten' te klikken. Je krijgt dan een overzicht met de knelpunten, verklaringen en maatregelen. Daarbij worden toelichtingen, praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen gegeven, die je ook kunt downloaden.

 

De door jou ingevulde gegevens blijven beschikbaar en zichtbaar wanneer je een volgende keer inlogt. Wil je de checklist opnieuw invullen (bijvoorbeeld om te vergelijken met een vorige keer of voor een ander team), dan kun je de oude gegevens wissen door op de button 'Start nieuwe checklist' te klikken.

Voortvarendheid
Werkaanbod versus capaciteit
Emotionele belasting
Omgaan met verandering
Complexiteit van het werk
Organisatie van het werk
Variatie in het werk
Ontwikkeling en ontplooiing
Regelruimte
Taakduidelijkheid
Stijl van leidinggeven
Informatie
Inspraak
Samenwerking collega's
Samenwerking afdelingen
Zorg door de organisatie
Herstelgelegenheid
Baanzekerheid